Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

" รับตัดแผ่นกาวดักแมลง ทำแบรนด์สินค้า จากโรงงานมาตรฐาน GMP โทร : 08-9525-0903, 08-9479-4189, 02-987-1213(ศูนย์บริการลูกค้า), แฟกซ์ : 0-2987-1781 "
 
สารเคมีกำจัดแมลง และหนู เครื่องพ่นหมอกควัน อุปกรณ์กำจัดแมลง  
เครื่องดักจับแมลงบิน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ แผ่นกาวดักจับแมลงบิน แผ่นกาวดักจับแมลงบิน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ  

ชื่อสินค้า   ชุดตรวจสารเคมี

 

รายการชุดทดสอบ
ลำดับที่ รายการ ขนาดบรรจุ
1 ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (อายุเก็บ 6 เดือน) 5 ตัวอย่าง
2 ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (อายุเก็บ 6 เดือน) 10 ตัวอย่าง
3 ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (อายุเก็บ 6 เดือน) 20 ตัวอย่าง
4 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อายุเก็บ 1 ปี) 5 ตัวอย่าง
5 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อายุเก็บ 1 ปี) 20 ตัวอย่าง
6 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อายุเก็บ 1 ปี) 50 ตัวอย่าง
7 ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ (อายุเก็บ 1 ปี) 30 ตัวอย่าง
8 ชุดทดสอบโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ 25 ตัวอย่าง
9 ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน-2 20 ตัวอย่าง
10 ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 20 ตัวอย่าง
11 ชุดทดสอบเมทานอล 10 ตัวอย่าง
12 กรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอางค์ (กรดวิตามิน A) 20 ตัวอย่าง
13 ชุดทดสอบ Steroid 30 ตัวอย่าง
14 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร (อายุเก็บ 3 เดือน) 30 ตัวอย่าง
15 ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร (อายุเก็บ 3 เดือน) 12 ตัวอย่าง
16 ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค 60 ตัวอย่าง
17 ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี (อายุเก็บ 1 ปี) 20 ตัวอย่าง
18 ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม) (อายุเก็บ 2 ปี) 100 ตัวอย่าง
19 ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู (อายุเก็บ 1 ปี) 30 ตัวอย่าง
20 ชุดทดสอบไฮโปคลอไร(สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน)ในอาหาร (อายุเก็บ 6 เดือน) 50 ตัวอย่าง
21 ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร (อายุเก็บ 6 เดือน) 15 ตัวอย่าง
22 ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร (อายุเก็บ 1 ปี) 15 ตัวอย่าง
23 ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม (อายุเก็บ 2 เดือน) 5 ตัวอย่าง
24 ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในอาหาร (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)(อายุเก็บ 1 ปี) 30 ตัวอย่าง
25 ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ)ในอาหารและสารเคมี (อายุเก็บ 2 ปี) 50 ตัวอย่าง
26 ชุดทดสอบฟอร์มาลีน (น้ำยาดองศพ) (อายุเก็บ 2 ปี) 1 ตัวอย่าง
27 ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร (อายุเก็บ 2 ปี) 100 ตัวอย่าง
28 ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) (อายุเก็บ 2 ปี) 50 ตัวอย่าง
29 ชุดทดสอบซัลไฟต์ (สารฟอกขาวในอาหาร) 50 ตัวอย่าง

 

 

  บริษัท แพทตินั่ม เพส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
     11/50 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา แขวงลำลูกกา เขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
     โทร : 08-9525-0903, 08-9479-4189, 02-987-1213(ศูนย์บริการลูกค้า), แฟกซ์ : 0-2987-1781
     www.ppmpestgroup.com